Produkty Kanro

Korki zatykające

 • null
  Zakres temperatur od -55°C do +85°C.
 • null
  Rozciągliwość w średnicy do 100%
 • null
  Zakres średnic: 25 – 2000 mm
 • null
  13 wielkości standardowych

CENA:
NA ZAPYTANIE

Pneumatyczne korki zatykające i przepływowe firmy VETTER

Zablokowanie rur, studzienek i innych przewodów rurowych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych wymaga zastosowania specjalnych produktów zwanych korkami. Korki zatykające Vetter to optymalne rozwiązanie w sytuacjach, gdy trzeba szybko i skutecznie udrożnić rurę. Firma KanRo Ltd posiada w swojej ofercie następujące rodzaje pneumatycznych korków służących do blokowania rur i kanałów:

korki zatykające

korki przepływowe

korki kontrolne

korki do studzienek

korki do badania szczelności instalacji domowej (wewnętrznej)

Korki zatykające, przepływowe i kontrolne występują w dwóch wersjach:

o profilu okrągłym

o profilu owalnym (jajowym)

Korki zatykające i przepływowe są produkowane przez firmę Manfred Vetter GmbH z Niemiec.

Oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest KanRo Ltd.

 

Zastosowanie

Pneumatyczne korki zatykające i przepływowe niemieckiej firmy Vetter wykorzystywane są głównie w następujących przypadkach:

 przy naprawach uszkodzonych odcinków przewodów rurowych bez konieczności wyłączenia danego rurociągu,

przy sprawdzaniu szczelności nowo wybudowanych lub modernizowanych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,

podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji,

przy zamykaniu studzienek kanalizacyjnych i przewodów rurowych,

przy zamykaniu otworów wlewowych wszelkich zbiorników,

przy pracach związanych z kamerowaniem odcinków rur kanalizacyjnych,

w spiętrzaniu wody gaśniczej.

 

Wielofunkcyjność

Korki zatykające firmy VETTER to połączenie trzech funkcji: uszczelnianie, próby szczelności z zastosowaniem wody lub powietrza oraz tworzenie odcinków obejściowych. Korki te służą do uszczelniania oraz wykonywania prób szczelności rur o średnicy od 25 do 2000 mm. Elastyczna i mocna konstrukcja umożliwia dopasowanie się korka do rury, jednocześnie niwelując nierówności ścian.

 

Zalety

Używając korków można szybko zamknąć i uszczelnić rury oraz studzienki kanalizacyjne. Korki przepływowe mogą być stosowane z adapterem obejściowym dla bocznego przeprowadzenia cieczy w kanałach lub z adapterem kontrolnym do sprawdzenia szczelności przewodów rurowych. Wersje standardowe korków zatykających i przepływowych wytrzymują przeciwciśnienie 1,0 bar (10 metrów słupa wody). Na życzenie klienta mogą być wykonane inne, nietypowe wymiary korków zatykających i przepływowych.

Od wielu lat znane na polskim rynku, wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, dużych zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją rurociągów, jednostkach ratownictwa technicznego.

 

Pneumatyczne korki zatykające

Pneumatyczne korki zatykające zbudowane są z wysokoodpornego wielowarstwowego materiału kauczukowego, wzmocnionego kordem stalowym lub kevlarowym.

Korki można stosować w temperaturze od -55°C do +85°C. Wielowarstwowa struktura korka z wkładką wzmacniającą umożliwia rozciągliwość w średnicy do 100% i zapobiega rozszerzalności liniowej. Wszystkie korki sprawdzane są pod 1,3-krotnym nadciśnieniem roboczym.

Korki mogą być napełniane z butli sprężonego powietrza 200 lub 300 bar, ze stacjonarnej sieci sprężonego powietrza, przy użyciu urządzeń do napełniania opon, kompresora budowlanego lub pompki powietrznej (ręcznej lub nożnej).

Zastosowanie

Korki pneumatyczne (podobnie jak mechaniczne) mają zastosowanie w różnego rodzaju pracach, a mianowicie:

uszczelnianie rur ściekowych podczas naprawy lub konserwacji,

zapobieganie przedostaniu się ścieków do instalacji w przypadku np. powodzi, pęknięcia rur oraz w czasie czyszczenia, kontroli lub naprawy instalacji,

badanie szczelności rurociągów.

Przy zastosowaniu pneumatycznych korków firmy Vetter możliwe jest szybkie zamknięcie rury lub studzienki kanalizacyjnej. Wersje standardowe korków zatykających wytrzymują przeciw- ciśnienie 1 bara (10 metrów słupa wody). Do ich zalet należy duża rozciągliwość (jeden rozmiar korka obsługuje kilka średnic rur), elastyczna i mocna konstrukcja, łatwa obsługa i trwałość. Rowkowa powierzchnia zapewnia lepsze przyleganie korka, a wielowarstwowa konstrukcja ze wzmocnieniem z włókna zapobiega rozszerzaniu wzdłużnemu korka.

 

Pneumatyczne korki przepływowe

Pneumatyczne korki firmy Vetter zbudowane są z wysoko- odpornego wielowarstwowego materiału kauczukowego, wzmocnionego kordem stalowym lub kevlarowym. Rury wewnętrzne korków przepływowych zbudowane są z wysokoodpornego polietylenu. Możliwe jest stosowanie korków w zakresie temperatur od -55°C do +85°C. Wielowarstwowa struktura korka z wkładką wzmacniającą umożliwia rozciągliwość w śred-nicy do 100% i zapobiega rozszerzalności liniowej. Wszystkie korki sprawdzane są pod 1,3-krotnym nadciśnieniem roboczym.

Korki mogą być napełniane z butli sprężonego powietrza 200 lub 300 bar, ze stacjonarnej sieci sprężonego powietrza, przy użyciu urządzeń do napełniania opon, kompresora budowlanego lub pompki powietrznej (ręcznej lub nożnej).

Zastosowanie

Przy zastosowaniu pneumatycznych korków firmy Vetter możliwe jest szybkie zamknięcie rury lub studzienki kanalizacyjnej. Korki przepływowe mogą być stosowane z adapterem obejściowym dla bocznego przeprowadzenia cieczy w kanałach lub z adapterem kontrolnym do sprawdzania szczelności przewodów rurowych. Wersje standardowe korków przepływowych wytrzymują przeciw-ciśnienie 1,95 bara (20 metrów słupa wody).

Korki pneumatyczne (podobnie jak mechaniczne) mają zastosowanie w bardzo wielu różnego rodzaju pracach na przykład:

tworzeniu odcinków obejściowych,

próbach szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 przy użyciu sprężonego powietrza lub wody,

rekonstrukcji uszkodzonych odcinków rur,

spiętrzaniu i kontrolowanym upuszczaniu cieczy.

Korki wyposażone są ponadto w przyłącza do napełniania oraz uchwyty dla linki zabezpieczającej. Połączenia z gwintem zewnętrznym umożliwiają zastosowanie różnych akcesoriów. Warto dodać, że ciśnienie kontrolne jest 1,3 razy większe od ciśnienia roboczego, skrócona instrukcja obsługi nadrukowana jest na powłoce zewnętrznej korka, zaś zawór bezpieczeństwa na sterowniku zapobiega nadmiernemu napełnieniu korka.

 

Korki mechaniczne

Mechaniczne korki składają się z dwóch stalowych blach dociskowych z otworem przelotowym, uszczelki gumowej i śruby dociskowej. Poprzez docisk blach zwiększa się średnica uszczelki gumowej. Wielkość otworu przelewowego wynosi ½” w korkach o średnicy 70 i 80 mm oraz ¾” w pozostałych.

Zastosowanie

Korki mechaniczne mają zastosowanie w bardzo wielu różnego rodzaju pracach, zwłaszcza przy naprawach uszkodzonych odcinków przewodów rurowych bez konieczności wyłączenia danego rurociągu, przy sprawdzaniu szczelności  nowo  wybudowanych  lub  modernizowanych  przewodów  kanalizacyjnych i wodociągowych, podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji, przy zamykaniu studzienek kanalizacyjnych i przewodów rurowych, przy zamykaniu otworów wlewowych wszelkich zbiorników, przy pracach związanych z kamerowaniem odcinków rur kanalizacyjnych, w spiętrzaniu wody gaśniczej.

Zalety

Zaletą stosowania korków mechanicznych jest to, że można je zastosować bez posiadania jakiegokolwiek dodatkowego osprzętu. Ich rozmiary są niewielkie, dzięki czemu powinny znajdować się na wyposażeniu każdego pogotowia kanalizacyjnego i być stosowane jako sprzęt szybkiego reagowania.

Więcej informacji:

Kontakt

Andrzej Bartoszuk +48 608 589 728a.bartoszuk@kanro.plwoj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie
Tadeusz Dzienisowicz +48 608 372 323t.dzienisowicz@kanro.plwoj. pomorskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie
Leszek Korobkiewicz +48 602 504 048l.korobkiewicz@kanro.plwoj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie
Przemysław Sójkowski +48 739 034 531p.sojkowski@kanro.plwoj. opolskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie
Andrzej Bartoszuk +48 608 589 728a.bartoszuk@kanro.plwoj. lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie
Tadeusz Dzienisowicz +48 608 372 323t.dzienisowicz@kanro.plwoj. pomorskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie
Leszek Korobkiewicz +48 602 504 048l.korobkiewicz@kanro.plwoj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, łódzkie
Przemysław Sójkowski +48 739 034 531p.sojkowski@kanro.plwoj. opolskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie

Formularz kontaktowy


  Facebook