Przegląd Komunalny

Zapraszamy do lektury Przeglądu Komunalnego, a w nim artykuł o nas tj. wyłącznym dystrybutorze koparek ssących RSP w Polsce…

 

KOPARKI PRZYSZŁOŚCI

Współczesna nowoczesna gospodarka każdego kraju wymaga szybkiego dostępu do innowacyjnych technologii. Podobnie działalność każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa powinna być oparta na najnowocześniejszych urządzeniach i osprzęcie, wysoko wykwalifikowanej kadrze i dostępie do najnowocześniejszych światowych technologii z danej branży. W dzisiejszym świecie korzystającym z osiągnięć WEB 2.0 nie jest to wcale takie trudne. Każda firma, które chce być liderem w swojej branży powinna z odwagą czerpać z technologii dostępnych dziś na wyciągnięcie ręki. I tak, chcemy w tym artykule opisać Państwu technologiczną nowość niemieckiej firmy RSP – koparki ssące, zwane również ładowarkami próżniowymi.

Ta konstrukcja, zwana często super odkurzaczem może być jednostką samobieżną lub montowaną na podwoziu samochodu ciężarowego. To doskonałe rozwiązanie wykorzystywane jest w wielu gałęziach przemysłu, poczynając od przemysły ciężkiego, poprzez budownictwo, aż po ochronę środowiska. Dostępne są wersje mniejsze na podwoziach o DMC 7,5 i 12 t oraz większe na podwoziach o DMC 18, 26, 32 t. Przemysł ciężki wykorzystuje urządzenie te do wszelkich prac czyszczących, konserwacyjnych i porządkowych, a także przy usuwaniu skutków katastrof. W budownictwie koparki ssące stosowane są przy wykonywaniu bieżących prac związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg, wiaduktów i tuneli, czyszczeniem i odmulaniem rowów, poboczy, pasów rozdzielających drogi, równaniem poboczy, a także wykonywaniem innych robót ziemnych i drogowych oraz myciem powierzchni poziomych i pionowych. Ważną rolę odgrywają również podczas usuwania skutków katastrof i wypadków drogowych. W zastosowaniach komunalnych pojazdy te doskonale sprawdzają się podczas wykonywania prac czyszczenia przepompowni, separatorów, osadników, studni, silosów, bunkrów, a także czyszczenia kolektorów sanitarnych, deszczowych i melioracyjnych oraz podczas usuwania awarii w infrastrukturze podziemnej. Dzięki temu eliminujemy ryzyko uszkodzenia rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, a także przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. Jak wielkie szkody może uczynić koparka budowlana, wykonując wykop w miejscu awarii, najlepiej wie chyba każdy eksploatator sieci.

Koparkę ssącą wyposażono we wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych robót. Sercem maszyny jest wentylator wytwarzający podciśnienie do 55.000 Pa. Powstały strumień powietrza o wydajności do 44.000 m3/h zasysa urobek i transportuje do zbiornika w postaci kontenera. Materiał zasysany oddzielony od strumienia powietrza osadza się w zbiorniku. Powietrze jest osuszane i oczyszczane w komorze separacyjnej. Zanieczyszczania pylaste wyłapywane są przez układ filtrów, a oczyszczone powietrze zostaje uwolnione na zewnątrz. Zarządzanie wszystkim funkcjami koparki ssącej odbywa się przy użyciu zdalnego sterowania radiowego. Specjalnie zaprojektowane wentylatory o dużej mocy z bardzo dokładnym systemem separacji zapewniają stałą i wysoką wydajność pracy. Urządzenie firmy RSP wyposażone są w przyłącza dla wszelkiego typ narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych wysokociśnieniowych oraz elektrycznych. Pojazdy RSP posiadają bardzo uniwersalne zastosowanie, dzięki możliwości wykonywania robót zasysania urobku w poziomie z odległości do 150 m, a zaś w pionie z głębokości do 50 m. Możliwe jest zasysanie materiałów mokrych oraz suchych, pylastych oraz przestrzennych. Zwarta i mocna konstrukcja koparek ssących gwarantuje długą żywotność, dużą skuteczność i bezawaryjną pracę. Koparka ssąca to rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Więcej informacji dotyczących innowacyjnych koparek ssących znajdą Państwo na stronach internetowych www.rsp-poland.pl oraz www.kanro.pl.

 

Facebook